LA FORMACIÓ INICIAL DATA DE L'ESTIU DEL 2003

PER MEMBRES DE DIFERENTS GRUPS DE LA COMARCA,

DESPRÉS D'ALGUNS CANVIS ES COMENÇA A

PROJECTAR IDEES I ES CONSOLIDA COM A GRUP.

EL SEU ESTIL ES POT DEFINIR COM A

POP-ROCK CATALÀ.