Àrea d'Usuari

Des d'aquest Apartat podeu accedir als diferents Serveis d'Informació individuals que ofereix CentreCat.

- Correu electrònic
- Llistes de Correu
- Allotjament de Pàgines Web
- Amics de CentreCat

 

Correu electrònic

Accés al meu Correu via Web

Nom del Compte. . . . @centrecat.com *

Contrasenya. . . . . . . *

Sol·licitud d'un Compte de Correu

CentreCat ofereix als habitans del Centre de Catalunya un servei de correu electrònic gratuït per a entitats, empreses i masies. Soliciteu-lo sense compromís. Característiques:

 •  Compte POP d'e-mail configurable de 50 Mb.
 •  Auto-contestador de correu.
 •  Gestió avançada d'e-mail.
 •  Servidor de Llistes de Correu Mailman.
 •  Webmail, accés via Web.
 •  Redirecció ilimitada de correu.
 •  Filtres Antivirus i Antispam.

Nom desitjat. . . . . @centrecat.com *

Comentaris . . . . . .

Les meves dades:

 •  Adreça e-mail . . . . . . . . *
 •  A l'atenció de . . . . . . . .

   

Llistes de Correu

CentreCat gestiona diverses Llistes de Correu per agilitzar la informació entre veïns. Demaneu que s'hi us inclogui o creeu la vostra pròpia Llista.

Llistes actives . . .

Vull incloure'm a la Llista de Correu *

Les meves dades:

 •  Nom . . . . . . . . . . . .
 •  Adreça e-mail . . . . . *

Comentaris . . . . . . . .

   

Vull crear una nova Llista de Correu.

Nom de la Llista. . . . . *

Les meves dades:

 •  Nom . . . . . . . . . . . .
 •  Adreça e-mail . . . . . *

Comentaris . . . . . . . .

     

Allotjament de Pàgines web

Accés a la meva Pàgina

Nom del Compte. . . . centrecat.com/ *

Contrasenya. . . . . . . *

Sol·licitud d'un Compte de Pàgina

CentreCat ofereix als habitans del Centre de Catalunya un servei d'allotjament de pàgina web gratuït per a entitats, empreses i masies. Soliciteu-lo sense compromís. Característiques de programació:

 •  MySQL 4.0.15
 •  Perl 5.8
 •  PHP 4.3.4
 •  Phpmyadmin 2.5.0
 •  Embperl 1.3, SSI
 •  GD.pm, GD lib 2, IMAP, CGI.pm, Freetype
 •  Xml
 •  Java Applets
 •  Javascript
 •  Guies de "Instalación de Postnuke"
 •  Php-nuke, ODBC...
 •  Accés a cgi-bin complert

Nom desitjat. . . . . centrecat.com/ *

Comentaris . . . . . .

Les meves dades:

 •  Nom . . . . . . . . . . . .
 •  Adreça e-mail . . . . . *

   

Amics de CentreCat

Relació de membres

Tothom que faci possible d'alguna manera l'existència de CentreCat.com és Amic de CentreCat, ja sigui per particular o per entitats, i en qualitat d'usuari, de pencaire o de col·laborador.

Els Pencaires i Col·laboradors tenen un espai preferent a l'Index Web situat de l'esquerra de pantalla. Les seves icones son sempre visibles i les seves Pàgines, per tant, accessibles des de qualsevol punt amb un sol click.

Usuaris

Pencaires

Col·laboradors

Sol·licitud de participació

Els Amics Pencaires aporten feina confeccionant la seva pròpia Pàgina i integrant-la a l'estructura web de CentreCat. Els Col·laboradors, per la seva banda, aporten recursos o diners per a manteniment i renovació de la Web tot anunciant-s'hi.

Vull ser Amic de CentreCat en qualitat de

Les meves dades:

 •  Nom . . . . . . . . . . . . *
 •  Adreça e-mail . . . . . *

Comentaris . . . . . . . .